Raadsvergadering 15 mei 2012

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 15 mei 2012
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat geen gelegenheid voor het publiek om in te spreken over onderstaande agendapunten.

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Vaststelling van het verslag van de raadvergadering van 27 maart 2012

Stukken

7.

Eerste wijziging van de Tarieventabel behorende bij Legesverordening 2012

Stukken

8.

Aanpassingen gemeentelijke bouw-, momumenten- en brandbeveiligingsverordening

Stukken

9.

Beeindiging jumelage met Idstein

Stukken

10.

Integraal Huisvestingsplan 2012-2015

Stukken

11.

Antennebeleid

Stukken

12.

Evaluatie Centrumplan Drunen

Stukken

13.

VERVALLEN Sportaccommodatie Dillenburg

14.

Gemeentelijk Verkeer- en VervoersPlan (GVVP) Heusden 2011

Stukken

15.

Fusie ISD en WML

Stukken

16.

Beeldregieplan Metal Valley

Stukken

17.

Herbenoeming leden Rekenkamercommissie

Stukken

18.

Sluiting

Uitgelicht