Raadsvergadering 14 mei 2013

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 14 mei 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat geen gelegenheid voor het publiek om in te spreken.

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadvergadering van 26 maart 2013

Stukken

7.

Benoeming aanvaarding en beediging wethouder

Stukken

8.

Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven raadslid toelating en beediging raadslid

Stukken

9.

Bezuinigingen op subsidies

Stukken

10.

Krediet aankoop voormalig winkelpand COOP Oudheusden

Stukken

11.

Mondelinge beantwoording van de vragen art 61 door GroenLinks gesteld inzake gebruik Roundup bij onkruidbestrijding

Stukken

12.

Sluiting

Uitgelicht