Raadsvergadering 14 februari 2017

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 14 februari 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststellen van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO is er geen inspreekrecht.

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslagen van de raadsvergaderingen van 6 en 20 december 2016

Stukken

7.

Verordening elektronische kennisgeving Heusden 2017

Stukken

8.

Verzoek Stichting Woonservice Meander tot gemeentelijke achtervang

Stukken

9.

Krediet renovatie kunstgrasvelden RKDVC en VV Haarsteeg

Stukken

10.

Jaarplan en begroting 2017 Regio Noordoost Brabant en Agrifood Capital Monitor 2016

Stukken

11.

Mondelinge beantwoording vragen art.61 Meesters D.M.P. Heusden inzake motie Provinciale verordening stikstof

Stukken

12.

Motie salaris BNG directeur PvdA CDA

Stukken

13.

Sluiting

Uitgelicht