Raadsvergadering 14 februari 2012

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 14 februari 2012
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Besluit

Aangenomen

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad is er spreekrecht voor agendapunten 14 en 15

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Besluit

Aangenomen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergaderingen van 20 en 21 december 2011

Besluit

Aangenomen

Stukken

7.

2e Begrotingswijziging: Herstel onttrekking algemene reserve

Besluit

Aangenomen

Stukken

8.

Delegatie bevoegdheid

Besluit

Aangenomen

Stukken

9.

Parkeren Vesting Heusden

Besluit

Aangenomen

Stukken

10.

Ontwerp Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)

Besluit

Aangenomen

Stukken

11.

Welstandsnota Heusden 2012

Besluit

Aangenomen

Stukken

12.

Armoedebeleid

Besluit

Aangenomen

Stukken

13.

Rapportage Rekenkamercommissie Gemeentelijke Eigendommen

Besluit

Aangenomen

Stukken

14.

Kavelruil 2012

Besluit

Aangenomen

Stukken

15.

Normenkader rechtmatigheid 2011

Besluit

Aangenomen

Stukken

16.

Wijziging leden informatievergadering

Besluit

Aangenomen

Stukken

Sub-agendapunten

  1. Motie Kinderpardon

  2. Motie ontslagdreiging 44 WMLers

  3. Bespreking art 61 vragen Heusden Eén inzake verkooppunten

  4. Bespreking art61 vragen D66 inzake 130 km op A59

17.

Sluiting

Uitgelicht