Raadsvergadering 12 mei 2015

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 12 mei 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO is er geen inspreekrecht

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergadering van 31 maart 2015

Stukken

7.

Actualisatie risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

8.

Gemeentelijke kaders Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

9.

Aanvraag rijksbijdrage kosten opsporing en ruiming explosieven 2014-2015

Stukken

10.

Wijzigingen bestemmingsplan Vlijmen en Vliedberg Herziening 2013

Stukken

11.

Bestemmingsplan Heusden Buitengebied reparatieplan B

Stukken

12.

Sluiting

Uitgelicht