Raadsvergadering Begroting 10 november 2016

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 10 november 2016
Aanvang:
17:00 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

Stukken

-

2a Verzoek ontslag griffier, benoeming nieuwe griffier

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunt 8. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de vergadering bij de griffier. De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten. Indien zich meer dan zes sprekers hebben aangemeld, wordt de totale beschikbare spreektijd van 30 minuten evenredig onder hen verdeeld.

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergadering van 27 september 2016

Stukken

7.

Bestemmingsplan Vlijmen, Kerk Vliedberg

Behandelvoorstel

Besluitvorming zonder beraadslaging

Stukken

8.

motie Het Run

Stukken

9.

Begroting 2017, leges en tarieven, financiële verordening Heusden

Stukken

-

Algemene beschouwingen fracties bij begrotingsbehandeling

Stukken

-

INGEDIENDE moties en amendementen bij de begrotingsbehandeling

Stukken

10.

Sluiting

Uitgelicht