Raadsvergadering 10 februari 2015

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 10 februari 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunten 10 en 12

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergadering van 16 december 2014

Stukken

7.

Verordening leerlingenvervoer 2015

Stukken

8.

Verordeningen bekostiging huisvesting onderwijs 2015

Stukken

9.

Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Stukken

10.

Normenkader rechtmatigheid

Stukken

11.

Wijziging leden informatievergaderingen

Stukken

12.

Bestuurlijke toekomst Heusden

Stukken

13.

Mondelinge beantwoording vragen art 61 Heusden Een inzake Gymzaal te Heusden

Stukken

14.

Sluiting

Uitgelicht