Raadsvergadering 09 oktober 2012

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 09 oktober 2012
Aanvang:
20:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunt 5 en 6.

Stukken

4.

Trekking naam voor stemming

5.

Bekrachtiging geheimhouding stukken Centrumplan Vlijmen

Stukken

6.

Voornemen college tot gunning Centrumplan Vlijmen

Stukken

7.

Sluiting

Uitgelicht