Raadsvergadering 08 juli 2014

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 08 juli 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunt 12 en 13

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergaderingen van 22 mei en 3 juni 2014

Stukken

7.

Wegsleepverordening 2014

Stukken

8.

Bestemmingsplan Het Run 2014

Stukken

9.

Bestemmingsplan partiele herziening Het Hoog II

Stukken

10.

Ontwerpbegroting 2015 GGD Hart voor Brabant

Stukken

11.

Centrumplan Vlijmen

Stukken

12.

Gewijzigde begroting 2014 en 4e Bestuursrapportage Baanbrekers

Stukken

13.

Liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg Noord-Brabant (WzNB Mooi Brabant)

Stukken

14.

Sluiting

Uitgelicht