Raadsvergadering 06 november 2014

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 06 november 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Behandelvoorstel

Toegevoegd op 29 oktober: Memo 9 Bp Drunen+ aangepaste nota van wijzigingen; Memo 11 antwoorden IV; Memo 12 HvB beleidskader Jeugd + antwoorden IV ; Memo 13 Verordening WMO Jeugd + nieuwe verordeningen+ antwoorden IV

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO is er geen inspreekrecht

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergadering van 23 september 2014

Stukken

7.

Beleidsplannen wegen, groen en gebouwen 2014

Stukken

8.

Evaluatie Afvalbeheerplan

Stukken

9.

Bestemmingsplan Drunen herziening 2014

Stukken

10.

Alternatieve ontwikkeling Centrumplan Vlijmen

Stukken

11.

Beleidsnota Participatiewet

Stukken

12.

Uitwerking regionaal beleidskader jeugd Hart van Brabant

Stukken

13.

Verordeningen Wmo en Jeugdhulp gemeente Heusden 2015

Stukken

14.

Hulp bij het huishouden per 1 januari 2015

Stukken

15.

Evaluatie Hart voor Oudheusden

Stukken

16.

1e Wijziging Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

17.

Sluiting

Uitgelicht