Raadsvergadering 06 mei 2014

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 06 mei 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO is er geen inspreekrecht

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergaderingen van 25 maart 27 maart en 8 april 2014

Stukken

7.

Invoering starterlening

Stukken

8.

Regeling erfpacht 2014

Stukken

9.

Voorbereidingskrediet De Grassen

Stukken

10.

Instellen commissie onderzoek Geloofsbrieven

Stukken

11.

Sluiting

Uitgelicht