Raadsvergadering 05 februari 2013

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 05 februari 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat geen gelegenheid tot inspreken.

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Vaststelling van het verslag van de raadvergadering van 18 december 2012

Stukken

7.

Wijzigingen Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2008 en 1e wijziging Legesverordening

Stukken

8.

Deelname Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Stukken

9.

Verkoop gemeentelijk vastgoed

Stukken

10.

Energievisie

Stukken

11.

Onderzoek opsporing en ruiming explosieven in GOL-projecten en Geerpark

Stukken

12.

Coordinatieverordening Wro

Stukken

13.

Bestemmingsplan Nieuwkuijk

Stukken

14.

Bestemmingsplan Oudheusden

Stukken

15.

Masterplan centrum Vlijmen

Stukken

16.

Intrekking verordening clientenraad leerlingenvervoer

Stukken

17.

Voortgangsrapportage armoedebeleid

Stukken

18.

Privatisering Het Run

Stukken

19.

Voordracht collegeleden voor Algemeen Bestuur Baanbrekers

Stukken

20.

Sluiting

Uitgelicht