Extra raadsvergadering 6 december 2016

op verzoek van 6 leden van de raad wordt de behandeling van het onderwerp Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat gehouden in een Raadsvergadering (i.p.v. een informatievergadering).

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 06 december 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

De inspraakreacties van de informatievergadering op 17 november worden toegevoegd en kunt u tevens beluisteren via de website. Voor overige inspraak bestaat de gelegenheid in te spreken over agendapunt 5

Stukken

4.

Trekking naam voor stemming

5.

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Stukken

6.

Sluiting

Uitgelicht