Extra Raadsvergadering 25 april 2016

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
maandag 25 april 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

opening

2.

vaststelling agenda

Stukken

3.

spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunt 5. Een inspreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. Gedurende maximaal dertig minuten is er gelegenheid om in te spreken. Als er meer dan zes sprekers zijn, verdeelt de voorzitter het inspreekhalfuur evenredig over de sprekers.

Stukken

4.

trekking naam voor stemming

5.

bijstelling randvoorwaarden vluchtelingenopvang

Behandelvoorstel

raadsvoorstel wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd

Stukken

6.

sluiting

Uitgelicht