Extra Raadsvergadering 10 maart 2016

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 10 maart 2016
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in
te spreken over agendapunt 5. Een inspreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. Gedurende
maximaal dertig minuten is er gelegenheid om in te spreken. Als er meer dan zes sprekers zijn,
verdeelt de voorzitter het inspreekhalfuur evenredig over de sprekers.

4.

Trekking naam voor stemming

5.

Vluchtelingen - aanpak communicatie locaties kleinschalige opvang

Stukken

6.

Sluiting

Uitgelicht