Begrotingsraadsvergadering 12 november 2015

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 12 november 2015
Aanvang:
17:00 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om te spreken over agendapunt 5. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de vergadering bij raadsgriffier. De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten. Indien zich meer dan zes sprekers heb aangemeld, wordt de totale beschikbare spreektijd van 30 minuten evenredig onder hen verdeeld.

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergadering van 29 september 2015

Stukken

7.

Rapport rekenkamercommissie Inhuur

Stukken

8.

Programbegroting 2016 en vaststelling leges en tarieven 2016

Behandelvoorstel

17.00 - 18.15 uur: eerste termijn raad voor de algemene beschouwingen
18.15 - 19.30 uur: pauze/schorsing;
19.30 - 20.15 uur: beantwoording door college in eerste termijn
20.15 - 20.45 uur: schorsing voor beraad binnen/tussen raadsfracties
20.45 - 22.30 uur: begrotingsdebat incl. besluiten amendementen en motie
22.30 - ....... uur: besluitvorming programmabegroting en verordeningen

Stukken

Sub-agendapunten

  1. amendementen en moties

    Stukken
  2. 8 a algemene beschouwingen fracties 1e termijn

    Stukken
9.

Openbaar onderhandelingsresultaat Baanbrekers

Stukken

10.

Sluiting

Uitgelicht