Begrotingsraad 13 november 2014

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 13 november 2014
Aanvang:
17:00 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunt 5. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier. De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten. Indien zich meer dan zes sprekers hebben aangemeld, wordt de totale beschikbare spreektijd van 30 minuten evenredig onder hen verdeeld.

Stukken

4.

Trekking naam voor stemming

5.

Programbegroting 2015 en vaststelling leges en tarieven 2015

Behandelvoorstel

17.00 - 18.15 uur: eerste termijn raad voor de algemene beschouwingen (7,5 minuten per fractie)
18.15 - 19.30 uur: pauze/schorsing;
19.30 - 20.15 uur: beantwoording door college in eerste termijn
20.15 - 20.45 uur: schorsing voor beraad binnen/tussen raadsfracties
20.45 - 22.30 uur: begrotingsdebat incl. besluiten amendementen en moties
22.30 - ....... uur: besluitvorming programmabegroting en verordeningen

Stukken

6.

Sluiting

Uitgelicht