Samenleving 23 juni 2016

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 23 juni 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 5 t/m 10. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

-

3a Indien aan de orde: Actuele terugkoppeling door AB-leden Baanbrekers

4.

Besluitenlijst van donderdag 21 april 2016

Stukken

5.

Ontwerpbegroting 2017 en jaarrekening 2015 GGD Hart voor Brabant

Behandelvoorstel

in raad 28 juni 2016

Stukken

6.

Jaarrekening 2015 en beleidsbegroting 2017 RAV Brabant Midden-West-Noord

Behandelvoorstel

In raad 28 juni 2016

Stukken

7.

Jaarstukken en meerjarenbegroting Baanbrekers

Behandelvoorstel

In raad 28 juni 2016 om 17.00 uur

Stukken

8.

Krediet sporthal Dillenburg

Stukken

9.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief

Stukken

10.

Notitie richting nieuwe aanpak van schulden

Stukken

11.

Actuele informatie over transities

Stukken

12.

Rondvraag

13.

Sluiting

Uitgelicht