Ruimte 22 juni 2016

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 22 juni 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken bij de agendapunten 5 en 8 en uw ingediende zienswijze mondeling toelichten bij de agendapunten 6,7 en 9
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van donderdag 21 april 2016

Stukken

5.

Afsprakenkader bedrijventerreinen Noordoost-Brabant

Stukken

6.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Meeuwaert

Stukken

7.

Bestemmingsplan Het Hoog II, 2e partiële herziening

Stukken

8.

Hernieuwd besluit Verklaring Van Geen Bedenkingen

Stukken

9.

Bestemmingsplan Donkhof II, Haarsteeg

Stukken

10.

Ontwerpbestemmingsplan Hoek Willem Alexanderstraat en Van Haestrechtstraat, Drunen

Stukken

11.

Ontwerpbestemmingsplan Oude Haven, Haarsteeg

Stukken

12.

Ontwerpbestemmingsplan Rembrandtlaan, Oudheusden

Stukken

13.

Ontwerpbestemmingsplan Kasteeldreef 46, Drunen

Stukken

14.

Rondvraag

15.

Sluiting

Uitgelicht