Bestuur en Beheer 21 juni 2016

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 21 juni 2016
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

Opening

Behandelvoorstel

Aanvang 19.00 uur!

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 4, 6 t/m 14.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Eerste Bestuursrapportage 2016

Behandelvoorstel

in raad 28 juni

Stukken

5.

Besluitenlijst van dinsdag 19 april 2016

Stukken

6.

Verordening Rekenkamer

Stukken

7.

Effectiviteit rekenkamerrapporten

Behandelvoorstel

raadsvoorstel wordt later toegevoegd

Stukken

8.

Financiële verordening Heusden 2016

Stukken

9.

Ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder drs. M. Mulder

Stukken

10.

Eerste wijziging legesverordening 2016

Stukken

11.

Verordening kwaliteit VTH en omgevingsrecht Heusden

Stukken

12.

Plan van aanpak energiebesparing

Stukken

13.

Jaarverantwoording en resultaatbestemming Veiligheidsregio Brabant-Noord

Behandelvoorstel

in raad 28 juni

Stukken

14.

Motie Krimpen aan den IJssel gratis Verklaringen omtrent het Gedrag

Stukken

15.

Rondvraag

16.

Sluiting

Uitgelicht