Vervolg informatievergadering Samenleving 21 januari 2013

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
maandag 21 januari 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

-

Heropening van de vergadering

-

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over het agendapunt . U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

-

Privatisering openluchtzwembad Het Run

Stukken

-

Sluiting

Uitgelicht