Samenleving EXTRA 7 november 2017

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 07 november 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over agendapunt 4. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl.

Stukken

4.

Stand van zaken Het Run

Stukken

5.

Sluiting

Uitgelicht