Samenleving 9 maart 2016

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 09 maart 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

-

2.a Verzoek CDA: bespreking brieven GPH-SOGH inzake nieuwbouwwoningen Dillenburg

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 5 en 6. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

-

3.a Indien aan de orde: Actuele terugkoppeling door AB-leden Baanbrekers

4.

Besluitenlijst van donderdag 26 januari 2017

Stukken

5.

Kadernota 2018 en wijzigingen GR GGD Hart voor Brabant

Stukken

6.

Actuele informatie over transities

Stukken

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Uitgelicht