Samenleving 3 december 2015

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 03 december 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

Behandelvoorstel

op 3 december 1e deel informatievergadering Samenleving. Op 7 december het vervolg van de informatievergadering.

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 6 t/m 9. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

Sub-agendapunten

  1. Indien aan de orde: Actuele terugkoppeling door AB-leden Baanbrekers

4.

Besluitenlijst van donderdag 15 oktober 2015

Stukken

5.

Kennismaking kwartiermaker De Voorste Venne de heer Andersson

6.

Koers opvang vluchtelingen en huisvesting vergunninghouders

Stukken

7.

Verordening reclamebelasting 2016

Stukken

8.

Het Run 2016 en verder

Stukken

9.

Economisch Programma De Langstraat

Stukken

Uitgelicht