Samenleving 12 oktober 2017

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 12 oktober 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde (incl. Appendix) kunt u inspreken over de agendapunten 4b, 6 en 7.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

INFORMATIEBLOK

Sub-agendapunten

  1. Indien aan de orde: Actuele terugkoppeling door AB-leden Baanbrekers

  2. Actuele informatie over transities

    Stukken
5.

Besluitenlijsten van donderdag 15 juni en 22 juni 2017

Stukken

6.

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Stukken

7.

HeusdenPas en kindpakket

Stukken

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht