Samenleving 30 november 2017

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 30 november 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunt 4b en 6 t/m 9.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Informatieblok

Sub-agendapunten

  1. 4a. Indien aan de orde: Actuele terugkoppeling door AB-Baanbrekers

  2. 4b. Actuele informatie over transities

    Stukken
5.

Besluitenlijsten van 12 oktober en 7 november 2017

Stukken

6.

Regionale koers jeugd(hulp) "Samen met de jeugd Hart van Brabant"

Stukken

7.

Verordening maatschappelijk ondersteuning en jeugdhulp 2018

Stukken

8.

Herijking regiobegroting 2017-2018 Regio Hart van Brabant

Stukken

9.

Voorgenomen deelname aan ICT Coöperatieve Beware U.A.

Stukken

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Uitgelicht