Samenleving 28 januari 2016

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 28 januari 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 8. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

Sub-agendapunten

  1. Indien aan de orde Actuele terugkoppeling door AB-leden Baanbrekers

4.

Besluitenlijsten van donderdag 3 en maandag 7 december 2015

Stukken

5.

Evaluatie Ontwikkelplan Sport volop in beweging

Stukken

6.

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Heusden 2016-2019

Stukken

7.

Gezondheidsnota 2016-2019

Stukken

8.

Jeugdnota Het Beste voor de Jeugd

Stukken

9.

Actuele informatie over transities

Stukken

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Uitgelicht