Samenleving 26 januari 2017

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 26 januari 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over agendapunt 5 en 6. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

3a. Indien aan de orde: Actuele terugkoppeling door AB-leden Baanbrekers

5.

Besluitenlijst van donderdag 1 december 2016

Stukken

6.

Krediet renovatie kunstgrasvelden RKDVC en VV Haarsteeg

Behandelvoorstel

Toelichting door T. de Kroon van Adviesbureau RIET

Stukken

7.

Actuele informatie over transities

Behandelvoorstel

Memo wordt later toegevoegd

Stukken

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht