Samenleving 22 juni 2017

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 22 juni 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 6 t/m 10. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

4.

INFORMATIEBLOK

Sub-agendapunten

  1. Indien aan de orde: Actuele terugkoppeling door AB-leden Baanbrekers

  2. Actuele informatie over transities

    Behandelvoorstel

    Memo wordt later toegevoegd

    Stukken
5.

Besluitenlijsten van donderdag 20 april en dinsdag 2 mei 2017

Stukken

6.

Voorgenomen deelname aan ICT Coöperatie Beware U.A.

Stukken

7.

Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2017-2026

Stukken

8.

Evaluatie “Ontwikkelplan SPORT; volop in beweging”

Stukken

9.

Evaluatie subsidiebeleid 2017

Stukken

10.

Begroting 2018 en jaarstukken 2016 GGD Hart voor Brabant en de RAV Brabant Midden-West-Noord

Stukken

11.

Aanvullend krediet renovatie kunstgrasvelden RKDVC en VV Haarsteeg

Stukken

12.

Rondvraag

13.

Sluiting

Uitgelicht