Samenleving 21 april 2016

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 21 april 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over de agendapunten 6 en 7. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

Sub-agendapunten

  1. 3a Indien aan de orde: Actuele terugkoppeling door AB-leden Baanbrekers

4.

Besluitenlijst van dinsdag 15 maart 2016

Stukken

5.

Stand van zaken Jeugdwerkloosheid

Behandelvoorstel

Presentatie door dhr. J. Franssen, Programmamanager Jeugdwerkloosheidsvrije regio Hart van Brabant

6.

Krediet Kleedaccommodatie HHC09

Stukken

7.

Collegebesluit Voorste Venne

Stukken

8.

Actuele informatie over transities

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht