Samenleving 20 april 2017

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 20 april 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 4, 5, 7 en 8. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

-

3a.Indien aan de orde: Actuele terugkoppeling door AB-leden Baanbrekers

4.

Stand van zaken Integraal Huisvesting Plan (IHP)

Behandelvoorstel

Toelichting door wethouder van Engeland en H. van de Pas (Stichting Scala)

5.

Actuele informatie over transities

Stukken

6.

Besluitenlijst van donderdag 9 maart 2017

Stukken

7.

Aanvullend krediet voor sporthal Dillenburcht

Stukken

8.

Herinrichting horeca- en dagopvangruimte Die Heygrave

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht