Samenleving 13 oktober 2016

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 13 oktober 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststellen van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

U kunt inspreken over agendapunt 5. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffier@heusden.nl.

Stukken

-

3b terugkoppeling door AB-leden Baanbrekers

Behandelvoorstel

vast agendapunt. In dien aan de orde koppelen de AB-leden terug.

4.

Besluitenlijst van donderdag 8 september 2016

Stukken

5.

Actuele informatie over transities

Behandelvoorstel

Een eventuele memo over de actuele stand van zaken wordt later toegevoegd.
De vertrouwenspersoon is aanwezig om zijn bevindingen te delen

6.

Reclamebelasting

Behandelvoorstel

De bespreking van de memo dient ertoe om het college inzicht te geven welke verordening (het concept of de versie) reclamebelasting wordt voorgelegd ter besluitvorming in de raad van 10 november.

Stukken

7.

Toelichting en uitleg over softwarecooperatie

Behandelvoorstel

Als eerste oriëntatie richting raadsvoorstel in december, is een externe uitgenodigd om informatie te geven over de situatie in zijn gemeente.

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht