Samenleving 07 december 2015

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
maandag 07 december 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Agenda tweede deel samenleving (vervolg op 3 december 2015)

Stukken

2.

Economische Programma De Langstraat

Stukken

3.

Herijking begroting jeugd 2015 en 2016

Stukken

4.

Vangnetregeling BUIG-budget

Stukken

5.

Actuele informatie over transities

Stukken

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

Uitgelicht