Ruimte 9 maart

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 09 maart 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van orde kunt u uw zienswijze toelichten als inspreker bij agendapunten 5 en 7.
U kunt inspreken of meespreken bij agendapunt 6. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de
vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van woensdag 27 januari 2016

Stukken

5.

Bestemmingsplan Discountsupermarkt Tinie de Munnikstraat

Stukken

6.

Herinrichting woonwagenlocatie Parallelweg Heesbeen

Stukken

7.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Heesbeen

Stukken

8.

Toelichting op regionale opgaven Noordoost Brabant Hart van Brabant en De Langstraat door portefeuillehouders

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht