Ruimte 8 maart 2017

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 08 maart 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u uw ingediende zienswijze mondeling toelichten bij de agendapunten 5 tot en met 7. U meldt dit uiterlijk 24 voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van woensdag 25 januari 2017

Stukken

5.

Bestemmingsplan Hoefstraat 4 Herpt

Stukken

6.

Bestemmingsplan Parklaan Vlijmen

Stukken

7.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Metal Valley Herziening 2016

Stukken

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht