Ruimte 7 september 2016

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 07 september 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde (incl. Appendix) kunt u inspreken bij agendapunt 11 en uw ingediende zienswijze mondeling toelichten bij de agendapunten 5 t/m 9. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van woensdag 22 juni 2016

Stukken

5.

Bestemmingsplan Kasteeldreef 46 Drunen

Stukken

6.

Bestemmingsplan Oude Haven Haarsteeg

Stukken

7.

Bestemmingsplan Hoek Willem Alexanderstraat en Van Haestrechtstraat Drunen

Stukken

8.

Bestemmingsplan Heusden Buitengebied 3de herziening

Stukken

9.

Bestemmingsplan Rembrandtlaan Oudheusden

Stukken

10.

Ontwerpbestemmingsplan Vlijmen Kerk Vliedberg

Stukken

11.

Toelichting op regionale opgaven Noordoost Brabant Hart van Brabant en De Langstraat door portefeuillehouder

Stukken

12.

Rondvraag

13.

Sluiting

Uitgelicht