Ruimte 29 november 2017

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 29 november 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 5 en 6 en uw ingediende zienswijze mondeling toelichten bij de agendapunten 7 en 8.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Informatieblok

Sub-agendapunten

  1. Toelichting op regionale opgaven door portefeuillehouders

    Stukken
5.

Tweede Bestuursrapportage 2017

Stukken

6.

Landgoed Steenenburg

Stukken

7.

Bestemmingsplan "Bebouwing noordwand Anton Pieckplein"

Stukken

8.

Bestemmingsplan "De Gorsen"

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht