Ruimte 25 januari 2017

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 25 januari 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over agendapunt 8. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van woensdag 30 november 2016

Stukken

5.

Ontwerpbestemmingsplan 'Metal Valley Herziening 2016'

Behandelvoorstel

het ontwerpbestemmingsplan is ter inzage via de link in de memo

Stukken

6.

Ontwerpbestemmingsplan 'Hoefstraat 4, Herpt'

Behandelvoorstel

het ontwerpbestemmingsplan is ter inzage via de link in de memo

Stukken

7.

Ontwerpbestemmingsplan 'Heusden Buitengebied, Margrietweg 19 Drunen'

Behandelvoorstel

het ontwerpbestemmingsplan is ter inzage via de link in de memo

Stukken

8.

Toelichting op regionale opgaven door portefeuillehouders

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht