Ruimte 22 april 2015

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 22 april 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u uw zienswijze mondeling toelichten als inspreker over agendapunt 5 en 6. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van woensdag 11 maart 2015

Stukken

5.

Wijzigingen bestemmingsplan Vlijmen en Vliedberg herziening 2014

Stukken

6.

Bestemmingsplan Heusden Buitengebied reparatieplan B

Stukken

7.

Ontwerpbestemmingsplan Birmalaan Drunen

Stukken

8.

Ontwerpbestemmingsplan Geerpark herziening 2015

Stukken

9.

Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Groenewoud III

Stukken

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Uitgelicht