Ruimte 21 juni 2017

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 21 juni 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over agendapunt 8 en 10 en kunt u uw ingediende zienswijze mondeling toelichten bij agendapunt 9. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

INFORMATIEBLOK

Sub-agendapunten

  1. Toelichting op regionale opgaven door portefeuillehouders

    Stukken
5.

Besluitenlijst van woensdag 19 april 2017

Stukken

6.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Centrum, Vlijmen’

Stukken

7.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘De Gorsen, Elshout’

Stukken

8.

Voorbereidingskrediet woningbouw Oranjeveld en Von Suppéstraat 3 in Drunen

Behandelvoorstel

Voorafgegaan door een korte toelichting door wethouder Van der Poel

Stukken

9.

Bestemmingsplan ‘Victoria, Haarsteeg’

Stukken

10.

Ontwikkelplan Landgoed Steenenburg

Stukken

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Uitgelicht