Ruimte 19 april 2017

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 19 april 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken bij agendapunt 6 en uw ingediende zienswijze mondeling toelichten bij de agendapunten 7 en 8. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp

Stukken

4.

Besluitenlijst van woensdag 8 maart 2017

Stukken

5.

Voorontwerpbestemmingsplan Bebouwing noordwand Anton Pieckplein

Stukken

6.

Verzoek Van der Lee Heusden Transparant bespreking antwoord art. 61 izk verkeersveiligheid Statenlaan Drunen

Stukken

7.

Bestemmingsplan Bedrijfslocatie Bosscheweg

Stukken

8.

Bestemmingsplan Heusden Buitengebied, Margrietweg 19 Drunen

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht