Ruimte 17 juni 2015

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 17 juni 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u uw zienswijze mondeling toelichten als inspreker over agendapunt 5 t/m 8. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van woensdag 22 april 2015

Stukken

5.

Bestemmingsplan Geerpark herziening 2015

Stukken

6.

Bestemmingsplan Donkhof Haarsteeg

Stukken

7.

Bestemmingsplan Birmalaan Drunen

Stukken

8.

Wijzigingen bestemmingsplan Bedrijventerrein Nassaulaan

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht