Ruimte 14 oktober 2015

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 14 oktober 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 6 . U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp

Stukken

4.

Besluitenlijst van woensdag 9 september 2015

Stukken

5.

Presentatie inrichting Centrum Vlijmen

Stukken

6.

Toelichting op regionale opgaven Noordoost Brabant Hart van Brabant en De Langstraat door portefeuillehouders

Stukken

7.

Ontwerpbestemmingsplan Heidijk 16 Vlijmen

Behandelvoorstel

Inzagetermijn van 8 oktober t/m 19 november 2015. In die tijd tevens te raadplegen op Ropubliceer.

Stukken

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht