Ruimte 12 oktober 2016

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 12 oktober 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

U kunt uw ingediende zienswijze mondeling toelichten bij agendapunt 5. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder
vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van woensdag 7 september 2016

Stukken

5.

Bestemmingsplan Vlijmen, Kerk Vliedberg

Behandelvoorstel

het bestemmingsplan is ter inzage via de link in het raadsvoorstel

Stukken

6.

Ontwerpbestemmingsplan Parklaan Vlijmen

Behandelvoorstel

het ontwerpbestemmingsplan is ter inzage via de link in de memo

Stukken

7.

Voorontwerpbestemmingsplan Victoria Haarsteeg

Behandelvoorstel

vanaf 6 oktober is het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage via de link in de memo

Stukken

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht