Ruimte 11 maart 2015

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 11 maart 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 6 en 8. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van woensdag 21 januari 2015

Stukken

5.

Presentatie laatste ontwikkelingen GOL

6.

Bestemmingsplan Haarsteeg

Stukken

7.

Ontwerpbestemmingsplan Donkhof Haarsteeg

Stukken

8.

Bestemmingsplan Heusden Buitengebied reparatieplan A

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht