Ruimte 09 september 2015

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 09 september 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u uw zienswijze mondeling toelichten als inspreker over agendapunt 5. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier.

Stukken

4.

Besluitenlijst van woensdag 17 juni 2015

Stukken

5.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Groenewoud III

Stukken

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

Uitgelicht