Bestuur en Beheer 7 maart 2017

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 07 maart 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

Sub-agendapunten

  1. 2.a Stand van zaken Economisch Programma de Langstraat

  2. 2.b Verzoek CDA: bespreking n.a.v. motie gemeente Haaren inzake provinciale verordening stikstof

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 5 tot en met 10. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van dinsdag 24 januari 2017

Stukken

5.

Burgerbegroting Hedikhuizen

Stukken

6.

Evaluatie proces locatiekeuze opvang vluchtelingen

Stukken

7.

Nota reserves en voorzieningen 2017

Stukken

8.

Evaluatie erfpachtregeling

Stukken

9.

Beleidskader 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

10.

Beleidsmatige en financiële kaders Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2018-2021

Stukken

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Uitgelicht