Bestuur en Beheer/Ruimte 10 oktober 2017

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 10 oktober 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 6 en 7. U kunt uw ingediende zienswijze mondeling toelichten bij de agendapunten 8 en 9.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

INFORMATIEBLOK

5.

Besluitenlijsten van dinsdag 20 juni, woensdag 21 juni en dinsdag 29 augustus 2017

Stukken

6.

Rapport Rekenkamer 'Volkshuisvestingsbeleid gemeente Heusden’

Stukken

7.

Voortgang aanbevelingen Rekenkamer 2014-2017

Stukken

8.

Grondexploitatie Parklaan Vlijmen

Stukken

9.

Exploitatieplan Geerpark 4e herziening

Stukken

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Uitgelicht