Bestuur en Beheer 28 november 2017

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 28 november 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 4 en 6 t/m 12.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Informatieblok

Sub-agendapunten

  1. 4a. Terugkoppeling Economisch Programma De Langstraat

  2. 4b. Toelichting op regionale opgaven door portefeuillehouders

    Stukken
5.

Besluitenlijst IV Bestuur en Beheer/Ruimte van dinsdag 10 oktober 2017

Stukken

6.

Grondprijzen 2018

Stukken

7.

Uitgangspunten grondexploitaties 2018

Stukken

8.

Legesverordening 2018, tarieven rioolaansluitkosten en Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018

Stukken

9.

Tweede wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Heusden 2018

Stukken

10.

Verruiming openingstijden winkels

Stukken

11.

Duurzaamheidsdagenda "Heel Heusden Duurzaam"

Stukken

12.

2e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling OMWB

Stukken

13.

Rondvraag

14.

Sluiting

Uitgelicht