Bestuur en Beheer 24 januari 2017

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 24 januari 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 5 tot en met 12. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van dinsdag 29 novembe 2016

Stukken

5.

Voorstel rekenkameronderzoeken 2017

Behandelvoorstel

Toelichting door de heer van Santvliet, voorzitter Rekenkamer

6.

Jaarwisseling 2016-2017

Behandelvoorstel

Mondelinge toelichting door burgemeester Hamming

7.

Stappenplan Inkoop 2017-2018

Stukken

8.

Inhuurtarieven personeel

Stukken

9.

Verordening elekronische kennisgeving Heusden 2017

Stukken

10.

Verzoek Stichting Woonservice Meander tot gemeentelijke achtervang

Stukken

11.

Jaarplan en begroting 2017 Regio Noordoost Brabant en AgriFood Capital Monitor 2016

Stukken

12.

Toelichting op regionale opgaven door portefeuillehouders

Stukken

13.

Rondvraag

14.

Sluiting

Uitgelicht